#senisilatmalaysia
#jomsilat
#psgfm
#kelassilatdrnizam

Gambar menunjukkan kelas kanak-kanak yang berlangsung di sebuah surau di negeri Selangor. KAnak-kanak ini mendapat pendedahan awal mengenai aktiviti bersilat.

Mereka didedahkan dengan Sukatan peringkat 1, Seni Silat Malaysia.

Program ini sedang pesat bergerak di seluruh negeri Selangor.

Tahniah kepada Jurulatih Safwan yang terlibat secara langsung dalam program ini.

Written by PemegangAmanah