Johor Archive

  • Pertubuhan Seni Gayung Fatani Johor adalah diterajui oleh Encik Saofian Bachok. Para jurulatih diminta menghubungi nombor perhubungan dibawah untuk mengesahkan gelanggang masing-masing. Alamat PSGFM – Johor: Universiti Teknologi Mara, Johor Bahru. Contact […]

    Pertubuhan Seni Gayung Fatani Johor

    Pertubuhan Seni Gayung Fatani Johor adalah diterajui oleh Encik Saofian Bachok. Para jurulatih diminta menghubungi nombor perhubungan dibawah untuk mengesahkan gelanggang masing-masing. Alamat PSGFM – Johor: Universiti Teknologi Mara, Johor Bahru. Contact […]

    Continue Reading...